Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

VIZIJA

Vilniaus licėjus – moderni ir atvira naujovėms švietimo institucija, turinti savitą ugdymo sistemą. Tai kūrybinga ir tolerantiška bendruomenė, besiremianti tvirtomis vertybinėmis nuostatomis. Licėjaus siekiamybė – ugdyti orią, siekiančią dirbti krašto gerovei, gebančią gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje asmenybę.

MISIJA

Gabiems ir turintiems aiškią motyvaciją mokiniams sudaryti palankias sąlygas siekti aukštos mokymosi kokybės. Padėti atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno gebėjimus. Ugdyti pilietinę ir tautinę savimonę. Puoselėti demokratinėmis vertybėmis grindžiamą bendravimą.

Vilniaus licėjaus misija yra sudaryti palankias sąlygas Vilniaus miesto gabiems ir turintiems aiškią motyvaciją mokiniams siekti aukštos mokymosi kokybės. Taip pat padėti atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno mokinio gebėjimus. Mokiniai į licėjų priimami tik išlaikę stojamąjį egzaminą. Jį sudaro lietuvių kalbos, matematikos, socialinių mokslų (istorijos ir geografijos) ir gamtos mokslų (biologijos ir fizikos) užduotys. Mokiniai licėjuje gali rinktis biocheminę klasę. Moderni biocheminė laboratorija padeda visapusiškai organizuoti mokinių ugdymą chemijos ir biologijos pamokose. Šiandien licėjuje visų mokomųjų disciplinų mokymas sudaro vieningą visumą. Tai leidžia įvairių polinkių mokiniams siekti aukštų mokymosi rezultatų. III-IV klasėse sudaromos galimybės rinktis tikslines matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos grupes. Šiose grupėse mokiniai giliau ir išsamiau mokosi pasirinką dalyką. Tarptautinio bakalaureato klasėje sudaromos sąlygos rinktis sudėtingesnę programą, kuri leidžia kryptingai pasiruošti studijoms aukštosiose mokyklose.

Licėjus ypač išsiskiria aukštais mokymosi rezultatais ir dalyvavimu įvairiose mokomųjų dalykų olimpiadose. Kiekvienais metais licėjaus mokiniai sėkmingai pasirodo ne tik nacionalinėse, bet ir tarptautinėse olimpiadose. Viena iš licėjaus ugdymo ypatybių yra sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo visuomeninius gebėjimus. Kūrybingi ir prasmingi licėjaus renginiai puoselėja mokyklos tradicijas. Savitą licėjaus gyvenimą formuoja demokratiška ir tolerantiška aplinka. Ji sukuria palankias sąlygos brandžios asmenybės ugdymui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama mokinių vertybinėms nuostatoms. Tautiškumas, pilietiškumas ir dorinis auklėjimas tapo svarbia mokinių ugdymo dalimi. Ugdyti brandžią asmenybę padeda susitikimai su žymiais mokslo, meno, politikos ir kultūros atstovais. Ši veikla plečia mokinių pažinimą ir padeda geriau suprasti šalyje ir pasaulyje vykstančius procesus. Neatskiriama licėjaus gyvenimo dalis yra aktyvi mokinių savivalda. Ji telkia mokinių bendruomenę prasmingiems darbams. Visi licėjų baigę mokiniai tęsia mokslus Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Taigi ypač aukštais mokymosi rezultatais ir savita ugdymo sistema licėjus tapo išskirtiniu reiškiniu Lietuvos švietime.


realiai
freska
menai
Vilniaus Licėjus

Širvintų g. 82
Vilnius
08216

Telefonas: (8-5) 277-58-36
El. pašto adresas: rastine@licejus.lt

virtualiai
niūriai
išmintingai
laimingai
paslaptingai
visi
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai